Cách tính trọng lượng kích thước

Để hiểu rõ hơn về trọng lượng thực tế và trọng lượng quy đổi kích thước của hàng hoá. Chúng tôi hướng dẫn quý khách hàng công thức cụ thể.

Cước phí của một lô hàng có thể bị ảnh hưởng bởi không gian mà lô hàng đó chiếm chỗ trên máy bay hơn là trọng lượng thực tế. Đây là trọng lượng thể tích (hoặc trọng lượng kích thước)

Trọng lượng thể tích - Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh

Trọng lượng thể tích là gì?

Trọng lượng theo thể tích của một lô hàng là phép tính phản ánh tỷ trọng của lô hàng đó. Lô hàng ít rắn chắc thông thường chiếm nhiều diện tích không gian hơn so với trọng lượng thực tế của nó. Trọng lượng theo thể tích, còn được gọi là trọng lượng theo kích thước, được tính và so sánh với trọng lượng thực tế của kiện hàng, số lớn hơn sẽ được sử dụng để tính toán chi phí vận chuyển lô hàng.

Song song với sự cải tiến thiết kế máy bay và công nghệ tiên tiến hiện nay, Chuyên Tâm Express cần ứng dụng cách tính mới để khai thác hiệu quả không gian vận chuyển hàng hóa và tránh tình trạng quá tải. Bằng cách đó, chúng tôi có thể tối ưu hóa hoạt động khai thác và mang đến lợi ích tiết kiệm không gian cho khách hàng.

Sáng kiến này cũng khuyến khích người gửi hàng cải thiện hiệu quả đóng gói bằng cách đóng gói gọn gàng và có bao bì thân thiện môi trường hơn, từ đó giảm thể tích lô hàng và giảm chi phí.

Chuyên Tâm Express đã cập nhật cách tính thể tích lô hàng để đáp ứng các nỗ lực tiêu chuẩn hóa trọng lượng theo thể tích cho các gói hàng ít rắn chắc.

Cách tính trọng lượng theo thể tích cho lô hàng Express bạn gửi như sau:

(Chiều dài) x (chiều rộng) x (chiều cao) / 5000 trên mỗi kiện hàng trong lô hàng

Sử dụng công cụ tính toán trên kết quả sẽ ra trọng lượng quy đổi của kiện hàng của bạn.

(Nếu trọng lượng quy đổi thấp hơn trọng lượng thực tế thì sẽ phải tính cước theo trọng lượng thực tế)