Hải Phòng giảm phí cảng biển

Đăng lúc: 01:57:01 Ngày: 24/07/2020

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hải Phòng khóa XV (bế mạc ngày 22/7), các đại biểu đã thông qua nghị quyết điều chỉnh giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng; phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cát Hải, một số loại phí và lệ phí…
Hải Phòng giảm phí cảng biển

 Theo đó, mức phí cơ sở hạ tầng khu vực cảng biển đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan là hàng lỏng, hàng rời được giảm 30%, từ 50 nghìn đồng/tấn xuống còn 35 nghìn đồng/tấn.

Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, container giảm 8%, container 20 feet từ 250 nghìn đồng/tấn giảm còn 230 nghìn đồng/tấn, container 40 feet từ 500 nghìn đồng/tấn giảm còn 460 nghìn đồng/tấn; hàng lỏng, hàng rời giảm 12,5%, từ 16 nghìn đồng/tấn giảm còn 14 nghìn đồng/tấn.

Một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cát Hải cũng được quyết nghị giảm 50%.

Từ ngày 1/1/2017, UBND TP Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND, ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng (phí hạ tầng cảng biển).

Ngày 8/12/2018, HĐND TP Hải Phòng ban hành Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND. Nghị quyết 24 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Theo Nghị quyết 24, mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu là hàng lỏng, hàng rời được điều chỉnh giảm từ 20.000 đồng/tấn xuống còn 16.000 đồng/tấn.

Từ 1/12/2019, việc thu phí hạ tầng cảng biển Hải Phòng được điều chuyển từ quận Hải An về Sở Tài chính.

Ngoài việc nộp phí trực tiếp, cơ quan chức năng tại Hải Phòng vẫn tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đăng ký nộp phí cảng biển qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan 24/7.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, sau quá trình phối hợp chuẩn bị giữa UBND TP Hải Phòng và Tổng cục Hải quan, từ ngày 6/1/2020, TP Hải Phòng thực hiện nộp phí qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan theo phương thức 24/7.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng (đơn vị phối hợp triển khai thu phí qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan 24/7), việc nộp phí hạ tầng cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán điện tử 24/7 giúp tự động hóa việc nộp thuế/phí của doanh nghiệp, giảm nhân lực và thời gian của doanh nghiệp phải đến các điểm nộp phí.